Политика за поверителност

Тази политика описва начина, по който нашият уебсайт събира, използва, предава и защитава вашите лични данни.

Събиране на данни

Ние събираме само необходимите лични данни, които са предоставени от вас по време на използването на уебсайта.

Използване на данни

Личните данни се използват единствено за целите, за които са предоставени и няма да бъдат споделени с трети страни без ваше разрешение.

Права на потребителите

Сигурност

Използваме сигурностни мерки, за да предпазваме вашите лични данни от нежелани достъпи, загуба или усечение.

Бисквитки (Cookies)

Нашите бисквитки се използват за подобряване на вашето преживяване на уебсайта и не съдържат лична информация.

За повече информация или въпроси, моля свържете се с нас чрез официалната форма за контакт на нашия уебсайт или през канала за поддръжка.